" . $snavn . ""; echo "" . $navn . ""; if ($logged_in) { if ($hide && !$bofh) echo "Skjult\n"; else echo "" . $email . "\n"; } echo "$id"; if ($bofh || $admin) echo "Rediger"; echo "\n"; } print_errors(); echo "
"; echo ""; echo ""; echo "

Medlemmer.

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; // Her udskrives medlemmerne // Først undersøges om der er specificeret en sortering samt retning if($_GET['sort'] == "") $sort = "ID"; // Default setting else $sort = $_GET['sort']; $data = member_list($sort); if ($data) { while($member = mysql_fetch_object($data)){ print_member($member->ID, $member->SMOLFNAME, $member->FIRSTNAME . " " . $member->LASTNAME, $member->EMAIL, $member->HIDE); } mysql_free_result($data); } echo ""; echo "
"; echo "Smølfenavn"; echo "Navn"; echo " / Efternavn"; if ($logged_in) { echo "Postadresse"; } echo "Smølfenummer
"; include ("footer.php");